RENAULT REZKÁ BEŽKA
pod záštitou starostu obce Štrba pána Michala Sýkoru

 

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s obcou Štrba, a o.z. Bratislavský maratón

Termín: 07.03.2020

Miesto: Areál bežeckého lyžovania Štrbské Pleso, Slovenská republika                                            

Čas podujatia: 12:00 - 19:00 hod.

 Štart behu: hromadný štart

13:00 deti 700m, bežecký okruh: Pre deti a začiatočníkov

13:30 deti 1400m, bežecký okruh: Pre deti a začiatočníkov, 2x700m

15:00 dospelí 5km a dospelí štafeta 2x2,5km, bežecký okruh: Slepé pleso 2,5km

16:00 večerná stíhačka na 4km - ŠTART A, kvalifikácia, bežecký okruh: Šprintérska trať 1km – osvetlený okruh, 4x1km (štart/cieľ – Areál bežeckého lyžovania)

16:20 večerná stíhačka na 4km - ŠTART B, kvalifikácia

17:00 finále vecernej stíhačky na 4km*.

  *V prípade nízkeho počtu štartujúcich prebehne priamo finále o 16:00, kedy sa preteká na 8 kôl (8 x 1 km).


Pravidlá večernej stíhačky:

Hromadný štart, pričom pretekári súťažia na bežeckom okruhu, kde stíhajú prvého pretekára. Preteky končia v momente, kedy prvý pretekár absolvuje 4 kolá (4 x 1 km), resp. pretne cieľovú pásku. Limit pretekárov pre kvalifikácie je 50 pretekárov štart A, 50 pretekárov štart B. Do finále následne postupuje najrýchlejších 10 pretekárov zo štartu A a 10 pretekárov zo štartu B. Finálovú stíhačku teda absolvuje 20 pretekárov na 4 kolá (4 x 1 km). V prípade nízkeho počtu štartujúcich prebehne priamo finále, kedy sa preteká na 8 kôl (8 x 1 km).

Trať: 700m, 1400m, 1km, 2x2,5km, 5km

Účastnícky limit: 300 účastníkov 

Pravidlá: spôsob behu voľný, preteká sa podľa pravidiel SLA a týchto propozícií 


Hlavní funkcionári:
Riaditeľ podujatia: Peter Pukalovič

Športový riaditeľ podujatia: Tomáš Willwéber

Hlavný rozhodca: Tomáš Gemza

Asistent hlavného rozhodcu: Dag Bělak 


Prihlasovanie:    

·       on-line do 05.03.2020 prostredníctvom webu www.rezkabezka.sk, www.predpredaj.sk

·       osobne v sobotu 07.03.2020 od 8:30 do 12:30 hod. na Štrbskom Plese (ak nebude naplnený účastnícky limit)

·       osobne v sobotu 07.03.2020 od 14:00 do 15:30 hod. na disciplínu večerná stíhačka na Štrbskom Plese (ak nebude naplnený účastnícky limit) 

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s linkom na dokumenty, ktoré je potrebné si vytlačiť, vyplniť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka.   

Ide o nasledovné dokumenty:

a)    Vyhlásenie o zdravotnom stave (stiahnuť tu)

b)    Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka.

 

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte registracia@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: na Štrbskom Plese (Areál bežeckého lyžovania Štrbské pleso)

·       osobne v sobotu 07.03.2020 od 8:30 do 12:30 hod.

·       osobne v sobotu 07.03.2020 od 14:00 do 15:30 hod. na disciplínu večerná stíhačka.

Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia www.rezkabezka.sk 


Kategórie: 

Deti:

Chlapci/Dievčatá

·         A – 6 – 9 rokov           (rok narodenia 2011 až 2014) – 700 m

·         B – 10 – 12 rokov       (rok narodenia 2008 až 2010) – 1400 m

·         C – 13 – 15 rokov       (rok narodenia 2005 až 2007) – 1400 m

·         D – 16 – 17 rokov       (rok narodenia 2003 až 2004) – 1400 m

 Dospelí:

Muži:

•   M do 39 rokov                             (rok narodenia 1981 – 2002)

•   M40 – vek 40 – 49 rokov         (rok narodenia 1971 – 1980)

•   M50 – vek 50 – 59 rokov           (rok narodenia 1961 – 1970)

•   M60 – vek 60 a viac rokov         (rok narodenia 1960 a skôr)

 Ženy:

•   Ž do 39 rokov                               (rok narodenia 1981 – 2002)

•   Ž40 – vek 40 – 49 rokov           (rok narodenia 1971 – 1980)

•   Ž50 – vek 50 – 59 rokov           (rok narodenia 1961 - 1970)

•   Ž60 – vek 60 a viac rokov           (rok narodenia 1960 a skôr)


Štafety: dvojica pretekárov, bez ohľadu na pohlavie a vek. 

Večerná stíhačka: muži a ženy, bez ohľadu na vek. 

Vekový limit: štart pretekárov mladších ako 18 rokov na rezkej a rezkej nočnej bežke bude povolený len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu. Zákonný zástupca preberá plnú zodpovednosť za pretekára.

 

Štartovné zahŕňa:             

·       štartové číslo (štartový dres, ktorý sa skončení disciplíny vracia!!!)

·       štartový čip (pretekár ho získa pri vstupe do štartového koridoru, pri výstupe z koridoru sa čip vracia!!!)

·       teplé občerstvenie (polievka/čaj) počas pretekov a po pretekoch

·       možnosť využiť priestor na prezlečenie sa,

·       možnosť odložiť si osobné veci v úschovni (uzamykateľné skrinky),

·       darčekové predmety od partnerov podujatia,

·       možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,

·       účastnícku medailu

 

Štartovné (v závislosti od dátumu platby): 

Deti:

·       5 €   bez ohľadu na dátum platby 

Dospelí:

·       10 €                 pri zaplatení do 31.01.2020

·       14 € pri zaplatení od 01.02.2020 do 07.03.2020, resp. priamo na podujatí počas prezentácie

 

Možnosti platenia štartovného:

Štartovné je možné zaplatiť výlučne platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využití platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému na www.rezkabezka.sk prípadne ak nebude naplnený účastnícky limit, priamo na podujatí pri prezentácii (bude možná iba platba v hotovosti)!!!  
Výška štartovného závisí od dátumu (dňa) kedy bola platba platobnou kartou zrealizovaná (nezávisí od dátumu registrácie účastníka v registračnom systéme, rovnako tak nezávisí od dátumu vytvorenia účastníckeho konta v registračnom systéme). Pri platbe platobnou kartou cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, vašu registráciu si následne môžete verifikovať v zozname prihlásených účastníkov, kde sa vaše meno objaví okamžite po zaplatení.


Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 15.02.2020 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v termíne do 07.03.2020, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. 

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

 

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu. 

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné 

Ak nastala nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti organizátorom počas prezentácie. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

 

Meranie časov:

Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip netvorí súčasť štartového čísla/dresu a pretekár ho získa pri vstupe do štartového koridoru, pri výstupe z koridoru sa čip vracia!!! 

 

Výsledky:

Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na www.rezkabezka.sk Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

 

Protesty:

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

 

Vecné ceny:

Prví traja muži a prvé tri ženy v jednotlivých vekových kategóriách, získajú vecné ceny.

Prví traja chlapci a prvé tri dievčatá v jednotlivých vekových kategóriách, získajú vecné ceny.
Vyhodnotené bude aj absolútne poradie pri štafetách, bez rozdielu pohlavia, resp. veku.
Absolútny víťaz večernej stíhačky získa špeciálnu cenu od generálneho partnera Renault Slovensko.

Šatne a úschovňa:

Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.

 

WC:

WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

 

Zdravotná služba:

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii horská záchranná služba.

 

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. 

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

 

Kontakt: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

 

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na rezkabezka.sk.

Kontakt: Telefón: 00421/904 404 638
e-mail: registracia@becool.sk


Tešíme sa na Vás !!!